Bild
;
Tema: övergödning Tema: klimat

Stöd till jordbruk förödande för miljön

Nära 90 procent av de pengar som ges i jordbruksstöd har en direkt skadlig inverkan på miljön, enligt en ny FN-rapport. Varmare klimat, minskad biologisk mångfald och övergödning är några av konsekvenserna av dagens system.

Varje år delas hundratals miljarder dollar ut i jordbruksstöd världen över. Det är pengar som skulle kunna revolutionera jordbrukssektorn och göra den mer hållbar för både miljö och människor. Istället är stöden till stor del utformade för att upprätthålla befintliga jordbrukssystem vilket försvårar för världen att nå målen i Parisavtalet, konstaterar FN:s Mat- och jordbruksorganisation (FAO), som gett ut rapporten.

Förutom att bidra till klimatuppvärmningen gynnar stöden bland annat användning av mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel, med stora negativa konsekvenser inte minst för haven. Tidigare studier har till exempel visat att EU:s jordbruksstöd har stora negativa effekter på Östersjön, som sedan länge är hårt drabbat av övergödning. Fortfarande är det jordbrukssektorn som står för största delen av den vattenburna näring som når havet.

FAO hoppas att rapporten ska bidra till att regeringar runt om i världen omprövar sina system för jordbruksstöd, bland annat genom att fasa ut skattesubventioner som är knutna till produktion av en viss vara. Dessa pengar bör istället omdirigeras för att stödja forskning, utveckling och infrastruktur för jordbrukssektorn, menar FAO.

MER LÄSNING