Can LNG be replaced with liquid biomethane (LBM) in shipping?

För att minska utsläppen av koldioxid och svavel bygger allt fler svenska rederier fartyg som drivs med flytande naturgas, LNG, i stället för fossil bunkerolja. Nästa steg är att byta ut LNG mot flytande biometan, LBM, som produceras genom olika förnybara produktionstekniker. Flera svenska rederier har redan börjat blanda in biodrivmedel, och har som mål att uppnå en fossilfri drift.

Ett forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers har genomfört visar att det inom några år kan det vara fullt möjligt för sjöfarten att byta ut LNG mot LBM från svenska biogasanläggningar. Med en kraftfull utbyggnad av antalet biogasanläggningar i Sverige går det att tiofaldiga den årliga produktionen av flytande biometan fram till år 2045.

Men för att utbyggnaden av svensk biometanproduktion ska kunna genomföras så måste det till långsiktiga stimulansåtgärder, tillsammans med en förenklad tillståndsprocess.