Alternativa fartygsbränslen i Östersjöregionen

Rapporten ger en överblick över den senaste utvecklingen vad gäller alternativa fartygsbränslen I Östersjöregionen, med speciellt fokus på flytande naturgas. I rapporten presenteras miljöförbättringar som gjorts inom sjöfarten i Östersjöländerna.