Vem ansvarar för uttjänta fritidsbåtar och fiskeredskap?

Denna rapport, som är en rättsutredning, förväntas klargöra vilket ansvar som olika aktörer har angående omhändertagande av uttjänta fiskeredskap och fritidsbåtar.

Rapporten ska ge stöd till kommuner samt myndigheter för att kunna agera på ett korrekt sätt. Frågor som hanteras handlar om vilken lagstiftning som ska tillämpas, vilka krav som kan ställas, mot vem kraven kan ställas samt vilka typer av åtgärder som bör undvikas för att hålla sig inom lagens ramar.

Rapporten är en del av det projekt som Havs- och vattenmyndigheten driver på uppdrag av regeringen om insamling och återvinning av fiskeredskap och fritidsbåtar.