Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Fritidsbåtarnas avgaser märks

Den intensiva fritidsbåttrafiken i Bohuslän sätter tydliga spår enligt en ny forskningsrapport. Cancerogena PAH:er från båtmotorernas avgaser är fem gånger högre i bottensediment från områden med tät båttrafik, än i mer ostörda områden. Även musslor och ostron har kraftigt förhöjda PAH-halter.

Rapporten från Havsmiljöinstitutet är unik, då det är första gången man undersökt i hur stor omfattning avgaser från fritidsbåttrafiken lagras i bottensediment och vattenlevande organismer.

– Det finns all anledning att fasa ut bensin- och dieseldrivna båtmotorer, säger Kjell Nordberg, professor i marina vetenskaper vid Göteborgs universitet som lett studien.

Få länder har så många registrerade fritidsbåtar per capita som Sverige. Av omkring 850 000 registrerade båtar har de flesta en bensin- eller dieseldriven motor. Bohuskusten hör till båtturisternas favoritmål, och i de trafiktäta områdena överskrids de gränsvärden som är definierade enligt EU:s vattendirektiv.

Även de musslor och ostron som placerats ut där båttrafiken var som mest intensiv hade kraftigt förhöjda PAH-halter. – De avgasrelaterade giftiga ämnena finns där, men eftersom det håller sig inom Livsmedelsverkets ramar kan man i de flesta skärgårdsområden räkna med att ostron och blåmusslor inte är hälsofarliga, säger Kjell Nordberg. Det kan dock vara bra att tänka på var musselodlingar placeras i framtiden.

MER LÄSNING