Guide till ett hållbart båtliv

Välmående, grunda och vågskyddade områden är värdefulla för hela Östersjön. Därför är det viktigt att ta hand om dem på bästa sätt. Här finns konkreta råd för vad man ska tänka på.

Båtliv – I denna guide får du konkreta tips för ett hållbart båtliv. Dessa råd finns också i ett smidigt format att skriva ut.

Bryggor och muddring - Här finns också tips främst riktade till dem som fixar marinor och småbåtshamnar.

Informationen är framtagen av Stockholms universitets Östersjöcentrum i samarbete med Skärgårdsstiftelsen, Värmdö kommun, Vaxholms kommun, Svenska Båtunionen och Naturskyddsföreningen inom projektet Pilot Stockholms skärgård – Regional ekosystembaserad havsförvaltning som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten