Bild
;
Tema: så mår haven Tema: vårt ansvar

Hård kritik mot regeringens nedskärningar

Satsningar på miljö och klimat lyser med sin frånvaro i den vårbudget som presenterats av regeringen. Anslagen till miljö- och naturvård fortsätter att minskas, och havsmiljöpropositionen läggs på is. Miljöorganisationerna är mycket kritiska.

En rad rapporter från FN, Klimatpolitiska rådet och svenska myndigheter pekar på behovet av kraftfulla åtgärder för såväl klimat som miljö och natur. Men i regeringens vårbudget lyser dessa åtgärder med sin frånvaro.

I höstbudgeten fanns pengar för att gå vidare med den havsmiljöproposition som den tidigare regeringen planerat för., men i vårbudgeten aviseras att det inte kommer att läggas fram någon havsmiljöproposition i år.

– Det är olyckligt. Miljömålsberedningens betänkande innehåller många viktiga förslag för att stärka havsmiljön, säger Gustaf Lind, Världsnaturfonden. Karin Lexén, Svenska naturskyddsföreningen, tycker att det är väldigt allvarligt att havsmiljöpropositionen skjuts på en oviss framtid i ett läge med akuta miljöproblem för haven.

När det gäller skydd och skötsel av värdefull natur så genomförde regeringen i höstas kraftiga nedskärningar i anslagen. I vårbudgeten presenterades en plan för fortsatta kraftiga nedskärningar i dessa anslag de kommande åren. Naturvårdsverket har varnat för konsekvenserna av de stora nedskärningarna.

Ett litet ljus i mörkret är att regeringen ökar anslagen för att fortsätta förberedelserna för miljöprövning av vattenkraften.

– Vi förutsätter att detta innebär att miljöprövningen av vattenkraften återupptas efter den paus som regeringen tidigare beslutat om. En miljöanpassning av vattenkraften är helt nödvändig för att rädda utsatta djur och växter och för att leva upp till EU:s lagstiftning, säger Karin Lexén.

MER LÄSNING