Svealandskusten 2021

Rapporten Svealandskusten 2021 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälven till Bråviken. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen.

I rapporten presenteras det aktuella miljötillståndet av forskare och ledande experter. Tierps kommun berättar stolt att de är landets tredje kommun med en fullskalig anläggning för rening av läkemedel i avloppsvatten och fem kommuner runt Stockholms innersta skärgård beskriver hur de tillsammans börjat ta fram lokala åtgärdsprogram för sina gemensamma kustvattenförekomster. Det nya forskningsprojektet Levande vikar presenterar sig, och en artikel om forskningen som lett fram till beskrivningen av hur storspiggen tagit över vik efter vik är spännande läsning. Årets medlemspresentation kommer från Norrtälje kommun.

Ladda ner eller beställ: Här bredvid kan du ladda ner rapporten i sin helhet (lågupplöst) och läsa pressmeddelandet. Nedan finns länkar till alla artiklarna, som också går att ladda ner separat, då i högupplöst version. Du kan också beställa en tryckt rapport via formuläret nederst.