Kritiskt läge för havet

The Intergovernmental Oceanographic Commission inom FN-organet UNESCO har kommit ut med årets State of the Ocean Report, som beskriver havsmiljöns tillstånd. Rapporten visar att läget för havet är kritiskt på många sätt.

Här är några punkter ur rapporten:

  • Under de senaste 20 åren har temperaturen i havet fördubblats.

  • Försurningen har ökat.

  • Havsnivån har höjts med nio centimeter på 30 år.

  • Havet har förlorat två procent av sitt syre sedan 1960.

  • Totalt finns ungefär 500 ”döda zoner” med syrebrist längs kusterna.

En av de få positiva sakerna i rapporten är att skyddet av havsområden och arter ökar.