Svårt att nå god status för kustens fjärdar

Fortsatt höga fosforhalter längs Svealands kust orsakar algblomningar och grumligt vatten, och gör det svårt att uppnå målet med god ekologisk status. Lokala åtgärder räcker inte till för att åtgärda alla problem, utan storskaliga förbättringar av hela Östersjön behövs.

Det framgår av rapporten Svealandskusten 2024 där forskare vid Stockholms universitet redovisar resultaten av de omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten som årligen genomförs på uppdrag av Svealands kustvattenvårdsförbund.

Även bottnarnas växt- och djurliv har länge övervakats, och forskarna berättar att blåstångens djuputbredning åter har minskat under det senaste decenniet, och att djurlivet i de vidsträckta lerbottnarna genomgått häpnadsväckande stora förändringar sedan miljöövervakningen vid Askölaboratoriet startade 1971.

Här är artiklarna i årets rapport:

Allt varmare i havet, men med stora variationer
Jakob Walve, Stockholms universitet

Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram
Jakob Walve, Stockholms universitet

Medlemspresentation: Värmdö kommun – höga ambitioner för skärgården
Jenni Brink Bylund, Värmdö kommun

Nya arter längs Svealandskusten
Jennie Barthel Svedén, Länsstyrelsen i Stockholms län; Mattias Renström, Länsstyrelsen i Uppsala län & My Peterson, Länsstyrelsen i Södermanlands län

En bild av skärgårdens ekosystem
Sofia A. Wikström & Henrik Svedäng, Stockholms universitet; Alfred Sandström, SLU och Henrik C. Andersson, Länsstyrelsen i Stockholms län

Övervakning av grunda klipp- och stenbottnar
Jesper Ström & Agnes Karlsson, Stockholms universitet

Livet på havets botten
Caroline Raymond, Stockholms universitet & Jan Albertsson, Umeå universitet