Bild
Bild: by Adam Obaza, WCR PRD (CC BY-NC-ND 2.0)
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat Tema: fiske Tema: miljöövervakning

Fiskarnas storlek minskar men antalet ökar

Under de senaste 60 år sedan har storleken på fiskarna i haven blivit allt mindre. Men mängden liv är konstant eftersom antalet fiskar ökat istället. Det visar en ny studie med forskare från 17 lärosäten, däribland Göteborgs universitet.

– På vissa platser har man till exempel observerat mindre och mindre individer av klorocka (Amblyraja radiata), medan mindre arter som makrill (Scomber scombrus) blir allt vanligare, säger huvudförfattaren Dr Inês Martins från University of St Andrews. Stora fiskar har allt sämre odds, oavsett om det är på grund av vad människor föredrar att äta eller att fiskarnas livsmiljöer blir varmare.

Forskarna har inget tydligt svar på varför fiskarna blir mindre, men misstänker att det är en kombination av flera olika faktorer. Högre fisketryck på stora individer kan innebära att mindre individer gynnas genom att de lättare kan smita ur trålarnas garn.

– Att världshaven har blivit varmare kan också vara en orsak. Vi har länge sett att arter växer snabbare i varmare miljöer, men att deras slutliga, vuxna storlek blir mindre, säger Anne Bjorkman, ekolog vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

I den omfattande studien, vars resultat publiceras i Science, undersökte forskarna många typer av växter och djur, både på land och i hav. Trenden med krympande individer var vanligast bland fiskar.

MER LÄSNING