Bild
;
Tema: fiske

Årets fiskebibel är här

Fisket på marina arter som strömming, gråsej och havskräfta bör minska, och torsk i Kattegatt och östra Östersjön bör inte fiskas alls. Det skriver SLU Aqua i samband med att de lanserar den stora kunskapsöversikten om svenskt fiske.

Kunskapsunderlaget baseras på data som samlas in inom yrkes- och fritidsfisket, samt på omfattande övervakning av fiskbestånden och analyser av nationella och internationella forskare.

– Flera havslevande arter som kolja, rödspätta och skarpsill i Nordsjön, Västerhavet och Östersjön har visat på en positiv beståndsutveckling och här är bedömningen att fisket på de här arterna kan öka, säger Eddie Von Wachenfeldt, miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För andra arter är statusen sämre, och allvarligast är situationen för torsken i östra Östersjön och i Kattegatt. Även sillfisket bör minska eller pausas. Även fångsterna av andra marina arter som bergskädda, gråsej, havskräfta och kummel bör minska. Längs Östersjöns kust minskar gäddan medan abborren uppvisar lokala variationer.

– Fisken visar hur våra vattenmiljöer mår, och kunskapen i denna rapport är viktig för att kunna genomföra en ekosystembaserad förvaltning och arbetet med att skapa balans mellan bevarande, långsiktigt hållbart nyttjande och en rättvis fördelning av naturresurser, säger Fredrik Ljunghager, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

MER LÄSNING