Bild
;
Tema: fiske

EU-kommissionen vill stoppa sillfisket i nästan hela Östersjön

Sillen är nere på alarmerande låga nivåer i centrala Östersjön och Bottniska viken. Forskare har länge uppmanat till fiskestopp, framför allt för storskalig trålning. I maj gick Internationella havsforskningsrådet, Ices, ut med råd om att kraftigt sänka kvoterna och nu föreslår EU-kommissionen att allt riktat fiske efter sill i dessa områden stoppas nästa år. Sedan tidigare råder fiskestopp för arten i västra Östersjön samt för fiske på torsk i Östersjön.

Henrik Svedäng, vetenskaplig samordnare på Havsmiljöinstitutet vid Göteborgs universitet och forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, är en av forskarna som förordat fiskestopp.

– Förslaget att stoppa sillfisket i så gott som hela Östersjön är både historiskt och tragiskt - och tyvärr också nödvändigt. Det är bra att man agerar, ju längre tiden går desto svårare är det att vända utvecklingen, säger han.

Organisationen Sportfiskarna menar att man länge arbetat hårt för att uppmärksamma strömmingskrisen och få till ett nödstopp av fisket och hoppas nu att Sverige stödjer kommissionens förslag.

Men reaktionerna på EU-kommissionens besked är inte enbart positiva. Anton Paulrud, vd för branschorganisationen Pelagikerna vars medlemmar står för 90 procent av det svenska fisket, menar att de som främst drabbas av beslutet är de småskaliga fiskarna som bara kan fiska sill. Enligt Paulrud är det klimatförändringarna och de onormala temperaturerna i Östersjön som är orsaken till att sillen försvinner och blir mindre till storleken.

– Man kan sänka kvoterna, men fiskestopp är alldeles för drastiskt. Sillen är nedtryckt men inte så nedtryckt att man behöver ta död på hela fisket. Det vore bättre att öka kvoten på skarpsill, som konkurrerar med sillen, säger han.

MER LÄSNING