Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Kräftfisket hotar torsken

Förvaltningen av torsken i Kattegatt har misslyckats. Torskfiskestopp och totalt fiskeförbud i ett viktigt lekområde visade goda resultat. Men nya regelverk har gjort att allt fler torskar fångas som bifångst i kräftfisket.

Redan på 1990-talet varnade forskarna för att torsken i Kattegatt var i fara. Kvoterna minskades sakta och ett torskfiskeförbud infördes. Men eftersom torsk också fångades i trålfisket efter havskräfta och plattfisk var utkasten av död torsk stor. Ett område med totalt fiskeförbud inrättades år 2009 i sydöstra Kattegatt, med skyddszoner runt där bara selektiva redskap fick användas. Då började det se bra ut.

Men 2016 ändrades reglerna och den så kallade landningsskyldigheten infördes och andra regelverk togs bort.
- Vad vi kan se på fiskemönstret sen 2016 är att antalet fiskedagar har ökat igen och att färre fiskare använder sorteringsrist vid kräftfiske, där torsken släpps ut via en öppning i taket på trålen, säger Mattias Sköld, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU. Torskbeståndet har minskat igen, till rekordlåga nivåer.

Det fiskefria området är för litet för att kunna skydda torsken och regeländringar har gjorts som i praktiken återigen utsätter torsken för ett ökat fisketryck, via trålfisket efter havskräfta och plattfisk.

- Förvaltningen har nedklassat torsken från målart till s.k. bifångstart i Kattegatt vilket innebär att det inte finns några krav på att det skall finnas en förvaltningsplan för torsken. Ska vi ha en chans att rädda torsken så måste vi helt enkelt sluta fånga den, avslutar Mattias Sköld, i en nyhet från SLU.

MER LÄSNING