Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Havskräftan är en nära släktning till den europeiska hummern, man kan däremot inte förväxla denna art med någon annan i Sverige. Den är mycket mindre än en hummer, smalare, har två långa smala klor och är orange-vit. Havskräftan är både rovdjur och asätare. Havskräfta fångas med både bottentrål och burar. Ibland får man upp havskräftor med mörka gälar. Den mörka färgen kommer från mangan som fällt ut från bottenleran när det varit låg syrehalt.

Den lever vanligen på 30-600 m djup men har hittas ner till 900 m. Den trivs på mjuka bottnar där den kan gräva bo och gångar. Den tar små promenader från sitt bo för att jaga havsborstmask och fisk, och kilar snabbt tillbaka igen om den blir störd.