Bild
;
Tema: så mår haven Tema: fiske Tema: miljöövervakning

Kraftigt minskade fiskekvoter för torsk och sill i Östersjön

EU:s fiskekvoter sänks rejält på flera håll i Östersjön under nästa år. Efter långdragna förhandlingar har Östersjöländerna enats och man kan konstatera att politikerna denna gång verkar ha lyssnat på forskarna.

Beslutet om EU:s fiskekvoter kom igår natt och följer till stora delar EU-kommissionens förslag, som i sin tur baserats på vetenskapliga råd från Internationella Havsforskningsrådet, ICES.

– För de allra flesta bestånd har man faktiskt följt våra råd. Jag tycker att det här ser ganska bra ut, säger Joakim Hjelm, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser på SLU och en av dem som tagit fram råden från ICES.

Beslutet gäller för torsk, sill, rödspätta och lax i Östersjön. För det starkt hotade torskbeståndet i östra Östersjön kommer endast oundvikliga bifångster på 595 ton att tillåtas vilket är en minskning av dagens kvot med 70 procent. Även kvoten för sill i västra Östersjön minskar kraftigt till 1 575 ton, vilket är en halvering.

– För sillen i västra Östersjön hade ICES visserligen rekommenderat noll fångst. Men det är egentligen det enda bestånd där man inte följer de vetenskapliga råden. På det hela taget känns det som att politiken kommit ikapp på senare år. Man verkar ha förstått hur illa det är, säger Joakim Hjelm.

Samtidigt poängterar han att det inte längre räcker att sluta fiska för att rädda de svaga bestånden. Det som en gång var ett förvaltningsproblem har nu blivit ett ekologiskt problem och det finns en lång rad andra områden där åtgärder måste göras i framtiden.

– Torsken i östra Östersjön håller på att svälta ihjäl och det är inte fisket som styr den populationsutvecklingen. Men på lång sikt är fiskekvoter ändå väldigt viktiga, och det här beslutet är en signal om att miljömedvetenheten ökat hos beslutsfattarna.

MER LÄSNING