Bild
;
Tema: fiske

Dokumentär om ett tomt hav

Ikväll sänder SVT dokumentären Tomt hav, som berättar om hur matfisken har minskat dramatiskt här i Sverige och på många andra håll i världen. Finns det något att göra för att vända den här utvecklingen?

I kvällens Vetenskapens värld berättar småskaliga fiskare runtom i världen om sina minskade fångster. De är överens om att det är de stora trålarna som har lett till ett överfiske.

Men även de stora fiskefartygen måste följa de politiska besluten, som grundar sig på råd från forskare inom ICES (Internationella havsforskningsrådet). Forskarna ska ge råd utifrån deras bedömningar av vilka fiskekvoter som är hållbara.

Det finns dock flera osäkerheter i beräkningarna av fiskekvoterna. För ett par år sedan upptäckte till exempel forskarna att de överskattat hur mycket sill och strömming det fanns i våra vatten, vilket innebar att det under många år hade fiskats mycket mer än vad det borde. En annan osäkerhet är att forskarna inte har koll på om fiskebåtarna kastar fisk eller fuskar med sina fångster på andra sätt.

– Vi forskare behöver bli bättre på att informera om hur osäkra uppskattningarna av fiskebestånden är, säger Mikaela Bergenius Nord, forskare vid SLU och del av ICES.

I Nordnorge verkar man genom att stoppa delar av fisket på torsk och införa låga kvoter på sill ha lyckats vända trenden och återställa bestånden. Kan det här vara något för Sverige att ta efter? Det anser Mikaela Bergenius Nord. Hon tycker att Sverige borde stoppa fisket i fem års tid.

– Men det är min åsikt som forskare och ur beståndens fortlevnadssynpunkt. Politikerna och förvaltningen har ju alla de här andra målen att ta hänsyn till. Levande kustfiske, och att det ska finnas ekonomi i det. Allt det vägs in när man tar ett beslut om kvoter, säger hon.


I en kommentar om dokumentären säger Charles Berkow från Östersjöcentrum:
– Det är väldigt positivt att de här frågorna nu diskuterats. Forskningen behöver bli mycket tydligare när det gäller att kommunicera den osäkerhet som finns, men politikerna måste också bli bättre på att lyssna. Vi kan inte fortsätta att sätta fiskekvoter på den högsta maximala nivån för vad vi hoppas är en hållbar avkastning när det finns så stora osäkerheter bakom beräkningarna.

MER LÄSNING