Hur fungerar projekt för att få hållbart fiske

Den globala fiskerikrisen kräver nya styrningsmodeller. I den här avhandlingen studerar Sofia Käll en sådan modell, Fishery Improvement Projects (FIPs), dvs. projekt för förbättring av fisket.

De har ökat i antal och betydelse globalt, men ändå fått relativt lite vetenskaplig uppmärksamhet. Vid sidan av certifieringar för hållbart fiske har FIPs utvecklats för att möta den växande efterfrågan på hållbarhetsmärkt sjömat. Dessa projekt inkluderar flera olika aktörer och syftar till att använda den privata sektorns inflytande för att förbättra fiskeförvaltning och fiskemetoder.

Denna avhandling syftar till att undersöka potentialen och utmaningarna med FIP som en privat förvaltningsstrategi för hållbart fiske. Den bygger på en undersökning av styrningsprocesser och dess resultat, en fallstudie, en översikt över fiskares deltagande samt en litteraturöversikt om hur sociala sammanhang påverkar ekonomiskt agerande inom fiskebranschen.

Avhandlingen bidrar med en ny, empiriskt grundad förståelse av FIP, som är relevant för den växande litteraturen kring privata styrningsmetoder såväl som till den globala hållbarhetsrörelsen för fiske i stort. Avhandlingen ger viktiga insikter till den pågående debatten om effektiva förvaltningsmetoder för förbättrad hållbarhet inom fiskeindustrin för både människor och ekosystem.