Bild
;
Tema: fiske

AI och satellitdata i kartläggning av tjuvfiske

En ny studie visar att myndigheter och företag effektivare kan identifiera och sätta stopp för tjuvfiske och arbetskraftsmissbruk. Lösningen är att kombinera artificiell intelligens, satellitdata och kunskapen hos experter.

Varje år fångas miljontals ton fisk illegalt. Och fisket i världshaven är svår att övervaka. I samband med det illegala fisket förekommer dessutom ofta olika former av tvångsarbete och dåliga arbetsförhållanden. I en ny studie har forskare kombinerat satellitdata, maskininlärning och expertenkäter för att kartlägga vilka regioner och hamnar som är mest utsatta för olaglig verksamhet.

Forskningsstudien visar att i över hälften av de drygt 750 kartlagda hamnarna fanns risk för illegal verksamhet. De två största riskfaktorerna som identifierades var vilket land ett fartyg är registrerat i, samt vilken typ av fiskeredskap fartyget har ombord.

– Fartyg registrerade i länder som har dålig kontroll av korruption, fartyg som ägs av andra länder än flaggstaten, och fartyg registrerade i Kina, uppvisade en högre risk att ägna sig åt olaglig verksamhet. Det gjorde även långrevsfartyg, trålare och båtar som jiggfiskar efter bläckfisk, säger medförfattare Henrik Österblom, forskningschef för Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet.

Studien visar också att den högsta risken för olaglig verksamhet är under omlastningen, då besättning och fångster utbyts mellan fartyg, särskilt då detta sker ute till havs.

Studien är ett samarbete mellan forskare från Stanford University, University of British Columbia, University of Tokyo, James Cook University och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

MER LÄSNING