Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Stor, fet och gammal är bäst

Stora, feta och fruktsamma äldre fiskhonor bidrar oproportionerligt mycket till leken och är mer motståndskraftiga mot global uppvärmning och annan stress. Dessutom lär sig yngre fisk av de erfarnas beteenden. Trots detta beaktas sällan de stora honorna i fiskerirådgivningen.

En ny studie från SLU försöker komma till rätta med denna brist genom att lansera en ny åldersbaserad indikator som kan bidra till ökad hållbarhet i det globala fisket.

– Vi vet vad ålders- och storleksstrukturen betyder för ett fiskbestånd, och samtidigt ger vi råd och fiskar utan att ta hänsyn till om beståndet innehåller tillräckligt med stora feta honor för att kunna återhämta sig från den fångstnivån. Det är tokigt, säger Christopher Griffiths, som är forskare vid SLU:s institution för akvatiska resurser och en av författarna till studien.

I många exploaterade fiskbestånd råder det idag brist på äldre och större fisk. Studien visar att 62 procent av de viktigaste kommersiella bestånden i Nordostatlanten för närvarande har mindre äldre fisk än de borde ha vid ett fiske på hållbara nivåer. Dessutom är läget ännu sämre i viktiga fiskeområden såsom Nordsjön (79 procent) och Östersjön (66 procent).

I artikeln presenterar SLU-forskarna en nyutvecklad åldersbaserad indikator som är tänkt att kunna användas i förvaltning av fiskbestånd.

– Vi tror verkligen att den här indikatorn kan göra nytta, säger forskarkollegan Massimiliano Cardinale. Den gör det möjligt att på ett effektivt sätt bedöma hur åldersstrukturen i ett bestånd ser ut i förhållande till våra förvaltningsmål. Som fiskeriforskare kan vi därmed fatta mer välgrundade beslut om beståndsstatus och fångstnivåer.

MER LÄSNING