Bild
;
Tema: så mår haven Tema: vårt ansvar

Politik och gemensam aktion på Världshavsdagen

I dag, den 8 juni, äger Världshavsdagen rum. Det är en dag som firas över hela världen för att ära, skydda och bevara våra hav. Dagen är också en möjlighet att skaffa sig kunskap om läget för våra hav och vad vi faktiskt kan göra.

Vi är alla är beroende av våra hav, men ändå har människan utarmat och exploaterat dem till bristningsgränsen. För att vända utvecklingen och återställa livet i havet krävs att olika grupper, idéer och lösningar verkar tillsammans. Det är utgångspunkten när FN i år arrangerar Världshavsdagen under temat Revitalization: Collective Action for the Ocean.

Även i Sverige uppmärksammas Världshavsdagen på olika sätt. Bland annat bjuder Östersjöcentrum vid Stockholms universitet på ett frukostseminarium med havspolitik och konkreta åtgärder i Östersjön i fokus. Vad måste beslutsfattarna ta tag i under kommande mandatperiod för att få ett friskare hav, och vad kan forskningen bistå med?
Efter lunch startar ett seminarium på Baltic Sea Center i Stockholm där flera lärosäten, myndigheter och andra organisationer medverkar som arrangörer. Även här kommer effektiva åtgärder och havsplanering att lyftas. Representanter från flera ungdomsorganisationer diskuterar vikten av ungt engagemang och forskare samtalar om innovationer och viktiga systemförändringar som krävs för friskare framtida hav.

Båda seminarier sänds digitalt för den som inte har möjlighet att närvara på plats.

MER LÄSNING