Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Dokumentär om rovfisket utanför Afrika

I en ny dokumentär som visas på SVT play får vi följa några fiskare från Senegal på Afrikas västkust. Trots ett massivt motstånd från lokalbefolkningen har de utländska trålarna blivit allt fler, och fångsterna allt mindre.

Under 70-talet började stora trålar fiska utanför västra Afrikas kust. För att säkra sin egen tillgång på mat och för ekonomisk vinning tecknade EU och Kina fiskeavtal med flera länder på Afrikas västkust.

Resultatet har blivit att fiskbestånden minskat kraftigt och de lokala fiskarna har svårt att leva på sin fångst. Fisken tas upp av de stora utländska trålarna som ligger tätt en bit utanför kusten. Fisken går till det som kallas industrifiske. Den mals ner till foderpellets och används bland annat som foder i laxodlingar och till höns på den globala marknaden.

En gång kanske världens mest fiskerika vatten sinar allt mer. Resultaten syns delvis i ökade flyktingströmmar från Afrika till EU.

MER LÄSNING