Mata mager torsk till en fin produkt – en räddning för kustfisket?

Att använda burar för att att fånga torsk är ett effektivt sätt att undvika skador från sälar. Burar är samtidigt ett skonsamt redskap där fisken kan hanteras levande efter fångst. En negativ egenskap med detta fiske, för fiskaren, är att burfångad torsk är magrare än torsk fångad i mer traditionella redskap, som nät. Det gör att burtorsk är mer svårsåld.

I den här rapporten har man gjort försök med att sumpa mager vildfångad torsk och under kort tid mata upp den till en kommersiell produkt. I försöken transporterades burfångad torsk till odlingskassar och matades med fryst sill som fångats i närområdet.

Den genomsnittliga viktökningen var 30 procent per individ under två månaders matning, men med en stor variation. En del torskar reagerade mycket positivt på fodret, medan en del fiskar tillväxte lite eller inte alls. Många fiskar dog också under försöket.

Slutsatsen med försöket är att metoden att mata upp torsk bör undvikas vid höga vattentemperaturer, för att undvika hög dödlighet och därmed inkomstbortfall. Metoden kräver också en hög arbetsinsats för den enskilde fiskaren, men kan vara ett bidrag till ekonomisk överlevnad för lokalt yrkesfiske.