Bild
;
Tema: vårt ansvar

Föreslår åtgärder för en bättre havsmiljö

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu en rad åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön. Allt från fiske till övergödning och undervattensbuller ingår i det nya förslaget.

Främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, övergödning, miljöfarliga ämnen, marint skräp, biologisk mångfald, marina skyddade områden och undervattensbuller – det är några av de områden som ingår i det åtgärdsförslag som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) nu lagt fram.

– Konkret kan det röra sig om förbud mot bottentrålning i områden med dumpad ammunition, begränsning för sjöfart att släppa ut farliga ämnen i skrubbervatten, minska buller som stör marina däggdjur och att fasa ut förorenande tvåtaktsmotorer på fritidsbåtar, säger Mia Dahlström, chef havsmiljöenheten vid HaV.

Åtgärdsprogrammet kompletterar befintliga program och redan beslutade åtgärder för en bättre miljö och ett hållbart nyttjande av Nordsjön och Östersjön. De belastningar som HaV övergripande bedömer ha störst påverkan på den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske samt tillförsel av farliga ämnen.

– Även om åtgärderna genomförs kommer vi inte att nå målen inom de närmsta åren. Det tar lång tid för haven att återhämta sig, men vi bedömer att åtgärderna på sikt kan ge betydande förbättringar av havsmiljön, säger Mats Svensson, chef för avdelningen för havsförvaltning vid HaV.

Åtgärdsprogrammet ska fastställas i december 2021 och går nu ut på samråd till andra myndigheter, kommuner och intresseorganisationer som har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 30 april 2021.

MER LÄSNING