Living Planet Report 2020

WWFs Living Planet Report publiceras vartannat år och tar tempen på den biologiska mångfalden och det ekologiska fotavtrycket. Världsmedborgaren lever idag som om vi hade 1,6 jordklot till vårt förfogande. Årets nyhet är ett globalt index med nya siffror som visar läget för världens ryggradsdjur – Living Planet Index 2020.
Till ryggradsdjuren hör fiskar och marina däggdjur, men inte alla räkor och sjöstjärnor och musslor och andra kryp. Om dem vet vi fortfarande för lite.

Mångfalden av liv på jorden är helt avgörande för människans existens och välmående. Bevisen är också entydiga – naturen håller på att utarmas i en takt vi aldrig sett förut. Så mycket som 66 procent av haven har kraftigt påverkats av oss människor. Hälften av korallreven är borta.

För marina miljöer och arter är kunskapsläget betydligt sämre än för dem på land, även här i Sverige. Flera hotade arter rödlistas på grund av att deras utbredningsområden minskat. Bottentrålning berör stora arealer och är det enskilda hot som bedöms påverka flest arter. Övergödning och utsläpp av miljögifter påverkar också enstor del av vår havsmiljö. Ålgräsängar som är en mycket viktig uppväxtmiljö fortsätter att minska och finns nu i rödlistan. Sjöfåglar som ejdern har det tufft. Den unika populationen av Östersjötumlare, som bara har några hundratal individer kvar, klassas som akut hotad.

För att säkra havens ekosystem behöver vi bland annat införa ekosystembaserade havsplaner, öka skyddet av våra hav och säkra ett hållbart fiske.