Fiskbarometern 2023

Här beskriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), tillstånd och trender för fler än 100 bestånd av fisk och skaldjur i havet, längs kusten och de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Rapporten är en beställning från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och utgör ett viktigt kunskapsunderlag till myndighetens arbete. Den uppfyller de krav som finns inom EU:s gemensamma fiskeripolitik om att basera förvaltningen på bästa tillgängliga vetenskap. För varje bestånd ges biologiska bedömningar till förvaltningen, vilken syftar till att hålla bestånden inom biologiskt säkra gränser.