Bild
Bild: Anders Asp
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Ålfisket upp till debatt igen

Ålfiskets vara eller inte vara är omdiskuterat, och nu förväntas debatten blossa upp igen. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att revidera den svenska ålförvaltningsplanen, och ska bland annat utreda om licenserna för ålfiske bör kunna överlåtas till nya generationer av fiskare.

Idag har 148 personer i Sverige tillstånd att fiska ål, och inga nya licenser beviljas. Jens Nilsson, forskare i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, studerar intressekonflikten kring det svenska ålfisket. Han är förvånad över att regeringen öppnar för att låta de befintliga fiskelicenserna överlåtas till nya generationer av fiskare, i stället för att låta ålfisket fasas ut. Landsbygdsminister Peter Kullgren försvarar förslaget med att ålfisket är en del av det svenska kulturarvet.

Synen på ålfisket skiljer sig åt mellan Sverige och EU. Inom EU vill man att åldödligheten ska ner till så låga nivåer som möjligt, medan Sverige i högre grad lyfter fram yrkesfiskarnas intressen. Den svenska regeringen motsatte sig också EU:s krav på att införa ett sexmånaders fiskestopp på ål. Sverige blev tvungna att acceptera fiskestoppet, men valde att delvis förlägga det under en tid på året då det ändå inte pågår något ålfiske. Det tak på 8,5 ton ål per ålfiskare och år som beslutats av Havs- och vattenmyndigheten är även det starkt ifrågasatt av kritiker, eftersom ålfiskarna ändå inte når upp till den nivån.

MER LÄSNING