Bild
;
Tema: havsområden Tema: biologisk mångfald Tema: övergödning Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

En plan att vara stolt över

Idag signerades en uppdaterad åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan, av Östersjöländernas alla miljöministrar. Samarbetet mellan Östersjöländerna om en gemensam och offensiv plan för att förbättra ett havsområde är unikt i världen, och har lett till påtagliga förbättringar

Östersjön, som enligt Helcoms definition även inkluderar Kattegatt och de danska sunden har blivit tydligt bättre säger Bo Gustafsson från Stockholms universitet som har varit med sedan 2007 och räknat ut hur mycket näringsämnen länderna måste sluta släppa ut om övergödningen ska minska.
– Det arbetet har varit mycket framgångsrikt. Sedan 1980-talet har tillförseln av kväve minskat med ungefär en tredjedel och fosfortillförseln med drygt hälften. Men fortfarande är det en bit kvar för att nå målen.

Den nya planen, liksom den gamla, sätter upp mål för biodiversitet, övergödning, farliga ämnen och havsbaserade aktiviteter.
– Arbetet med uppdateringen har pågått sedan 2018 och involverat ett stort antal forskare, experter och observatörer runt hela Östersjön. Uppdateringen omfattar nya mål och åtgärder inom både existerande och nya temaområden. Nya teman är bland annat marint skräp, klimatpåverkan, farliga ämnen som läkemedel, och undervattensbuller, säger Linda Rydell, utredare vid HaV och engagerad i Helcoms arbete,

Emma Undeman vid Stockholms universitets har sett över Helcoms arbete med farliga ämnen, och tillsammans med representanter för flera av Helcom-länderna tagit fram konkreta förslag inför en ny strategi för att modernisera arbetet.
– Ett förslag är att Helcom ska organisera gemensamma screening-kampanjer för att leta efter nya farliga ämnen, eller ge underlag för särskilda åtgärder. På så sätt får alla länder väldigt mycket kunskap till en relativt liten kostnad och arbetsinsats. Det är ett bra sätt att använda en samarbetsorganisation.

MER LÄSNING