Bild
;
Tema: farliga ämnen

Dags för smartare kemikalielagar

Riskerna med dagens stora flöden av kemikalier är stora och svåra att hantera med dagens lagstiftning. Nu finns konkreta förslag på hur man kan hantera cocktail-effekter och utbyte av förbjudna ämnen mot nästan likadana.

I naturen blir varken människor eller andra arter sällan utsatta för en kemikalie i taget. Istället lever vi i en blandning av ämnen från alla möjliga källor; avgaser, bekämpningsmedel, färger, läkemedel, hushållsprodukter, brandskyddsmedel etc. En cocktail av ämnen med olika risker för skadliga effekter.

Inför EU:s kommande kemikaliestrategi påminner forskarna därför om att man behöver ta hänsyn till blandningar av flera ämnen i riskbedömningarna. Att bedöma ämnen separat räcker helt enkelt inte för att överblicka riskerna.

För att snabba upp riskvärderingar och lagstiftning om kemikalier föreslår forskarna att man ska kunna hantera liknande kemikalier som hela grupper. Det skulle också förhindra att en förbjudet ämne bara byts mot ett nästan likadant, som ännu inte hunnit utvärderas.

MER LÄSNING