Bild
Bild: Kustbevakningen
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Rekordlåga oljeutsläpp i haven 2020

Under förra året inträffade totalt tre olyckor med oljetankers i världen. Mängden olja som släppts ut i haven från fartyg blev också den lägsta sedan 1970 då man började föra statistik. Detta enligt branschorganisationen ITOPF.

De tre olyckor som registrerades under 2020 resulterade i att sammanlagt 1000 ton olja läckte ut. Det värsta året historiskt sett är 1979, då totalt 640 000 ton läckte ut.

Enligt Jonas Pålsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, finns det flera anledningar till att antalet olyckor med oljetankers minskat. I en intervju för Sveriges Radio nämner han bättre båtar med dubbelt skrov, bättre navigationsutrustning, bättre trafikregler till havs samt bättre utbildad personal ombord på fartygen.

MER LÄSNING