Bild
;
Tema: klimat Tema: båtar och fartyg

Press på sjöfarten om utsläppsmål

Den internationella sjöfarten bör sträva efter nollutsläpp av växthusgaser till 2050. Det menar ett trettiotal länder i den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Det nuvarande målet om halverade utsläpp har dömts ut som oförenligt med Parisavtalet.

Sjöfarten har länge kritiserats för att inte ta tillräckligt ansvar för klimatet. Vid ett möte i förra veckan diskuterade IMO en kommande revidering av det nuvarande målet om halverade utsläpp till 2050, och det finns tecken på att en skärpning kan vara i sikte.

– Glädjande nog har man vid det här miljökommittémötet uttryckt att målsättningen behöver skärpas. Vi såg också att det fanns ett starkt stöd hos flera delegationer för antingen nollutsläpp eller nettonollutsläpp till 2050. Så jag tror att vi kommer att få se en stärkning, säger Sofia Malmsten, sakkunnig på Transportstyrelsen som representerar Sverige i förhandlingarna, till tidningen Syre.

Sverige var ett av de länder som gick längst och ställde krav på nollutsläpp för sjöfarten. Det innebär inga utsläpp av växthusgaser alls 2050 och inte heller någon möjlighet till kompensation av utsläpp. Detta för att ha en chans att nå Parisavtalet. Men även om det finns starka röster för skärpningar så återstår långa och svåra förhandlingar. Revideringen av sjöfartens klimatmål ska vara klar 2023, och detta var första mötet där den diskuterades.

MER LÄSNING