Bild
;
Tema: klimat

Temperaturen i Europa ökar två gånger mer än snittet

Temperaturerna i Europa har ökat mer än två gånger så mycket som det globala genomsnittet. Detta enligt en ny rapport från Världsmeteorologiska organisationen (WMO).

I takt med att den globala uppvärmningen fortsätter kommer ökad värme, skogsbränder, översvämningar och andra effekter av klimatförändringarna att påverka samhället, ekonomierna och ekosystemen, slår WMO fast. I takt med att Grönlandsisen smälter så bidrar den också till att havsnivåhöjningen accelererar, något som kommer att förändra var kustlinjen går framöver.

Men rapporten bjuder inte bara på dåliga nyheter. Man konstaterar också att flera länder i Europa har varit mycket framgångsrika när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Detta visar att det går att ställa om, om viljan och ledarskapet finns. Till klimatmötet i Egypten COP27, har världens länder lovat att komma med mer ambitiösa planer för att minska utsläppen för att begränsa klimatförändringarna.

Rapporten är ett av underlagen inför FN:s årliga klimatförhandlingar, COP27, i Sharm-El Sheikh i Egypten, den 8-17 november.

MER LÄSNING