Bild
;
Tema: så funkar havet Tema: klimat

Salthalten viktig när havsis bildas vid polerna

Forskare har visat att vid polerna är vattnets salthalt viktigare än dess temperatur för att det ska kunna bildas havsis. Skillnaden i salthalt mellan yt- och djupvatten hindrar varmt vatten från att tränga upp.

Det är lite av ett mysterium varför havet vid polerna fryser till is, eftersom kallt vatten är tyngre än varmt. Det kalla vattnet borde därför sjunka till botten medan varmare vatten stiger upp till ytan, vilket skulle förhindra isbildning.

Nu har forskare från Göteborgs universitet sett att förklaringen till isbildningen till stor del ligger hos salthalten. Fabien Roquet berättar att salthalten i ytvattnet är lägre tack vare tillförseln av sötvatten från smältande isar vid polerna och nederbörd till havet.

– Skillnaden i salthalt mellan ytvatten och det på större djup är en viktigare faktor för att havsis kan bildas än de låga temperaturerna vid polerna. Utan skillnaden i salthalt hade vattnet inte skiktat sig och då hade det skett en ständig omblandning av havsvattnet som hade förhindrat isläggningen.

Ytvattnet med lägre salthalt bildar alltså ett slags lock som hindrar varmt vatten från att stiga upp till ytan. Därmed kan havsisen bildas och växa när det är kallt.

Forskarnas upptäckt visar att vattnets salthalt och egenskaper spelar en stor roll för vårt klimat, eftersom både havets yttemperatur och havsisens förmåga att reflektera solstrålning påverkar klimatförändringarna.

MER LÄSNING