Funktionell och strukturell karaktärisering av interaktioner mellan alger och bakterier utsatta för miljöförändringar

Alger och bakterier interagerar på ett sätt som inte tidigare varit känt, till exempel kan de anpassa sig efter varandra och dela näringsämnen mellan sig istället för att konkurrera. I sin avhandling har Eva Sörenson undersökt hur klimatförändringar och övergödning påverkar de processer som styr hur alger och bakterier bryter ner organiskt material i havet, och hur de samverkar med varandra.

Resultaten är betydelsefulla för att kunna förstå hur vattenmiljön i till exempel Östersjön påverkas av övergödning och ett framtida varmare klimat.
– Eftersom de här hoten existerar är det grundläggande att förstå hur alger och bakterier samverkar, eftersom de är så viktiga för havet. Vet man inte det kan man inte göra säkra projiceringar för framtiden.