Bevis för känsloliv hos bläckfiskar och tiofotade kräftdjur

En sammanställning över studier som påvisar att bläckfiskar och tiofotade kräftdjur, såsom humrar och kräftor, har förmåga att känna känslor. Baserat på resultaten från rapporten föreslås att dessa djurgrupper innefattas av Storbritanniens djurskyddslag.