Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Skydda skyddade områden

En mängd europeiska forskare efterlyser ett skydd värt namnet för i Europas skyddade havsområden. I över hälften av dessa områden är bottentrålning och andra industriella aktiviteter tillåtet. Mindre än 1 procent av EUs vatten har därmed ett fullgott skydd.

Marina skyddade områden (MPA) med höga skyddsnivåer har visat sig vara mest effektiva mekanism för att återställa det marina livet och alla fördelar det ger mänskligheten, från livsmedelssäkerhet till kolbindning, jobb och ekonomiska vinster, skriver forskarna.

Eftersom EU strävar efter att återställa det marina livet som en del av sin strategi för biologisk mångfald för 2030 måste man omedelbart förbjuda bottentrålning och annan industriell verksamhet inom dessa områden. Forskning visar att sådana förbud har stor effekt på det marina livet, med sexfaldiga ökningar av mängden fisk och kraftigt ökad biodiversitet. Dessutom är det en ekonomiskt tydligt lönsam affär, menar forskarna.

Även i Sverige pågår bottentrålning i många skyddade områden, speciellt i Kattegatt och Skagerrak.

- Dessa havsområden tillhör de mest intensivt bottentrålade områdena i världen, säger marinekologen Sofia Wikström vid Stockholms universitet. Att inrätta flera och större trålfria områden är viktigt för att skydda känsliga arter och habitat och för att gynna hotade fiskbestånd.

Kanske kan det även bidra till att mer kol kan bindas i havsbottnen, det finns en del studier som tyder på att det kan vara så.

- Men som författarna till forskaruppropet skriver är det i så fall viktigt att fisket inte bara flyttas till andra områden som blir mer påverkade. Vi behöver även minska bottentrålningen totalt sett och gå över till att använda redskap som har en mindre påverkan på havsbottnen och fiskbestånden, avslutar Sofia.

MER LÄSNING