Bild
;
Tema: vårt ansvar Tema: engagera dig

Ocean Decade i fokus på Värlshavsdagen

Varje år den 8 juni firas Världshavsdagen för att påminna om vikten av att värna om våra havsmiljöer. I år uppmärksammas dagen lite extra eftersom FN:s årtionde för havsforskning inleds.

FN har utnämnt åren 2021-2030 till årtiondet för havsforskning till stöd för hållbar utveckling, Ocean Decade. Under det här decenniet vill man öka medvetenheten om havens betydelse, förbättra forskningen och utöka skyddet av haven.

– Forskarna har länge uppmärksammat omvärlden på tillståndet i havet, men kunskapen behöver få större genomslag i samhället och i de viktiga beslut som fattas om vår framtid, säger Eva Wiberg, rektor på Göteborgs universitet.

På Världshavsdagen i år kommer FN att presentera de första insatserna för Ocean Decade. I Sverige ska den nationella kommittén för årtiondet lanseras på ett digitalt seminarium där bland andra kronprinsessan Victoria, miljö- och klimatminister Per Bolund och forskningsminister Matilda Ernkrans medverkar.

MER LÄSNING