Bild
Bild: Peter Lundström
;
Tema: farliga ämnen Tema: vårt ansvar

Inte störa, bara rena

Att rena förorenade sediment i hav, sjöar och vattendrag utan att störa bottnarnas ekosystem är en stor utmaning. En forskargrupp vid Umeå universitet testar nu en metod som bygger på att sticka ner piggar i sedimenten. Miljögifterna fastnar i piggarna, och påverkan på bottnarna blir förhållandevis liten. Det återstår att undersöka om metoden fungerar för svenska förhållanden.

Miljögifter som används i vårt samhälle hamnar ofta i hav, sjöar och vattendrag. Där kan de ansamlas i bottnarnas sediment, för att sedan återigen sippra ut i miljön och orsaka problem. Att sanera sedimenten är en mycket svår uppgift, och många hittills prövade metoder har inneburit att man bara flyttar på problemen, förvärrar dem eller att saneringen tar alltför lång tid.

En grupp forskare vid Umeå universitet testar nu om det går att använda den så kallade SPEARS-metoden på svenska förhållanden. Metoden innebär att plastpiggar sticks ner i de förorenade sedimenten, vilket ger mindre påverkan på ekosystemet än andra metoder. Piggarna består av ett plastmaterial som suger åt sig de organiska miljögifterna. Varje pigg är fylld med plastgranulat och etanol där miljögifterna från sedimenten samlas upp.

Metoden har utvecklats i USA, ursprungligen för att få bort PCB:er och PAH:er ur sandiga sediment. Där används den redan i större skala, och pilotstudier i exempelvis Port of San Diego har utförts med framgång. Forskarna i Umeå är nu intresserade av att undersöka hur metoden fungerar under svenska förhållanden. Klimatet i Sverige liknar klimatet där metoden tidigare använts, men våra sediment kan innehålla andra miljögifter och en större andel organiskt material.

Det finns en mängd frågor som behöver få svar innan metoden kan implementeras i större skala i svenska vatten. Vilka miljögifter fungerar metoden för? Hur påverkas reningen av mängden organiskt material i sedimenten? Hur länge håller plastpiggarna, och kan plastfragment från piggarna spridas i miljön? Vad kommer det att kosta att använda tekniken?

Den första omgången med piggar är nu placerade i ett område i södra Bottenviken. Där kommer de att få vara kvar i minst ett år, och under tiden genomför forskarna även experiment på laboratorium. Förhoppningen är att detta exempelvis skulle kunna fungera för att sanera de kraftigt förorenade fiberbankar som finns längs Bottniska vikens kust, och som är en rest av tidigare sågverksverksamhet.

MER LÄSNING