Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Fler utsläpp av skadliga ämnen från fartyg

Den senaste månaden har två större utsläpp från fartyg rapporterats längs den svenska Östersjökusten. Det rör sig om ämnen som inte är mineralolja, men som ändå kan skada havsmiljön. Denna typ av utsläpp verkar öka, och är svår att komma åt eftersom regelverket är svagt.

I mars rapporterades att klumpar av klibbig gulbrun olja har flutit i land längs med ca fyra mil av Roslagskusten. Utsläppet skedde förmodligen redan i februari samtidigt som isen lade sig, vilket gjorde att oljan klumpade ihop sig. När isen smälte blåste klumparna in till land. Klumparna visade sig vara tallolja, som är biologiskt nedbrytbart. Det är inte lagligt att släppa ut sådan olja inom 12 nm från kust och man får högst släppa ut 75 liter per tank i fartyget. Kustbevakningen har inlett en förundersökning.

Nyligen upptäckte Kustbevakningen ett 26 kvadratkilometer stort utsläpp söder om Öland. Preliminära analyser indikerar att det inte rör sig om mineralolja, men har liknande egenskaper och är skadligt för havsmiljön och det marina djurlivet. Det går inte att bekämpa. En förundersökning har inletts.

– Trenden är att den här typen av utsläpp har ökat de senaste åren, alltså av skadliga ämnen som inte är mineralolja. Det här är ett stort utsläpp, sett till ytan det största Kustbevakningen upptäckt som inte är olja. Det täcker en yta motsvarande 365 fotbollsplaner, säger Jonatan Tholin, förundersökningsledare vid Kustbevakningen.

Utsläpp av vegetabiliska oljor och andra kemikalier (ej mineralolja) regleras i MARPOL Annex II.

– Tyvärr är regelverket tillåtande och kontrollmöjligheterna små, vilket leder till återkommande utsläpp från kemikalietankers i känsliga havsområden, säger Kjell Larsson från Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet. Utsläpp av vegetabiliska oljor och andra kemikalier kan vara minst lika skadliga för djur och havsmiljö som utsläpp av mineralolja.

Den här typen av utsläpp är svåra att utreda och leder tyvärr sällan till att skyldiga straffas.

MER LÄSNING