Bild
Bild: SGU
;
Tema: farliga ämnen Tema: avfall

Giftiga fiberbankar kan bli biobränsle

Fiberbankar på havsbotten kan utgöra ett stort miljöproblem eftersom de innehåller höga halter av gifter. Nu visar forskning att avfallet i fiberbankarna skulle kunna omvandlas till biobränsle.

Fram till 1970-talet släppte massa- och träindustrier längs Norrlandskusten ut sina avlopp med träfibrer och kemikalier i stort sett orenade. De här fibrerna finns fortfarande kvar i vattnet, samlade i så kallade fiberbankar. Nu pågår flera projekt för undersöka hur fiberbankarna kan saneras, och till och med komma till nytta.

Forskning vid Mittuniversitet visar till exempel att de här fiberbankarna kan omvandlas till biobränsle med hjälp av bakterier och jästsvampar, samtidigt som man tar hand om miljögifterna. Det här hoppas professor Erik Hedenström på Mittuniversitetet ska hjälpa till att få i gång saneringen av fiberbankarna. Hittills har nämligen inga av de här områdena sanerats.

- Det kostar ju pengar att rädda miljön och ett sätt locka till att ta den här kostnaden är att producera något som går att sälja, säger Erik Hedenström.

MER LÄSNING