Bild
Bild: Angela Compagnone/Unsplash
;
Tema: avfall

Miljontals ton plast på havsbotten

I en ny studie beräknar forskare att det ligger flera miljoner ton plastskräp på havsbotten. Ungefär hälften av det ligger på kustnära bottnar. 

Varje minut uppskattas ungefär en lastbilslast med plast hamna i haven. Med hjälp av undervattensdrönare har forskare nu för första gången beräknat hur mycket plast som döljer sig nere på havsbottnarna. 

– Vi upptäckte att havsbotten har blivit en viloplats, eller reservoar, för det mesta av plastföroreningarna. Mellan 3 och 11 miljoner ton plast uppskattas ha sjunkit till havsbotten, säger Denise Hardesty, forskare vid australiska forskningsmyndigheten CSIRO, som gjort studien tillsammans med University of Toronto.  

Hittills är det de enorma “öar” av plast som flyter runt på och under havsytan som fått mest uppmärksamhet. Men forskarna i den här studien uppskattar att det ligger uppemot hundra gånger mer plast på botten än vad som flyter runt i havet. 

– Då pratar vi inte ens om de små plastbitarna, som kan ha brutits ner eller fastnat i sedimentet. Det här är bara de stora sakerna som kan observeras med kamera på de här farkosterna. 

Forskarna uppskattar att ungefär hälften av plasten finnas i kustnära områden grundare än 200 meter. Det är områden som ofta har en hög biologisk mångfald, och skräpet där riskerar därför att ställa till ännu större skada. 

För att inte förvärra läget ytterligare måste vi sätta stopp för de stora mängderna plast som hamnar i haven. 

– Vi behöver ändra vår relation till plast, sätta ett pris på den och behandla den som en värdefull råvara i stället för som skräp, säger Denise Hardesty. 

MER LÄSNING