Bild
Bild: Piqsels
;
Tema: avfall

Större krav på avloppsrening

Europaparlamentet har enats om att reglerna för avloppsrening ska skärpas, för att ytterligare minska utsläppen av näringsämnen och kemikalier till naturen. 

Det första EU-direktivet om rening av avloppsvatten antogs för ungefär 30 år sedan. Nu har Europaparlamentet beslutat om ett nytt direktiv, som bland annat har utvidgats till att omfatta även små tätorter på över 1 000 pe (personekvivalenter, vilket förutom personer inkluderar till exempel mindre industrier), till skillnad från 2 000 pe i det nuvarande direktivet. 

Eftersom reningsteknikerna har utvecklats sedan det tidigare direktivet så ska nu kraven på att rena avloppsvatten från kväve, fosfor och mikroföroreningar (framför allt läkemedelsrester) skärpas.  

I det nya direktivet utökas också producentansvaret för dem som producerar läkemedel och kosmetika. Producenterna ska nu betala 80 procent av kostnaderna för rening av mikroföroreningar från avloppsvatten. 

Parlamentarikerna var även överens om att minska utsläppen från reningsverken. Målet är att senast år 2045 ha en avloppsrening som är helt fossilfri. 

Det nya direktivet ska nu godkännas av alla länders ministrar och sedan igen av parlamentet innan det antas officiellt. När direktivet är antaget har Sverige 30 månader på sig att införliva bestämmelserna i vår lagstiftning.  

MER LÄSNING