Bild
;
Tema: så mår haven Tema: avfall

Alla fibrer är inte plast

De finns överallt i våra vatten; mikrofibrerna. Tunna trådar som till exempel lossnar från våra kläder när de tvättas och till slut hamnar i haven. Man har trott att huvuddelen av mikrofibrerna i havet består av plast, men en ny studie visar att de flesta istället består av naturmaterial som bomull.

Forskarna bakom studien har analyserat fler än 900 vattenprover från hela världen, och har sedan noggrant identifierat tusentals fibrer. Resultatet visade att bara drygt 8 procent av fibrerna bestod av plast. Mer än 90 % bestod av växt- eller djurbaserade material, som bomull, ull och lin.

Det är en förvånande liten andel. Under 2018 producerades det nämligen 107 miljoner ton fibrer i världen. Av dem var 62 procent syntetiska, och de flesta bestod av polyester. Forskarna kan inte säkert svara på varför det tycks finnas relativt få plastfibrer i havet men en teori är att naturfibrerna lättare lossnar vid tvätt. Överskottet på naturliga fibrer kan också ha en historisk förklaring; vi har använt naturfibrer mycket längre än vi har tillverkat syntetiska.

Totalt finns det enligt forskarnas beräkningar 90 000–380 000 ton fibrer i världshavens ytvatten. Och oberoende av om de är syntetiska eller naturliga så vet vi enligt forskarna bakom studien för lite om hur de påverkar livet i havet.

MER LÄSNING