Bild
;
Tema: så funkar havet Tema: så mår haven

Fiskar har personligheter

Forskning visar allt tydligare att fiskar är mer lika oss människor än vad vi kanske tror. I Vetenskapens värld – Fiskarnas universum berättar forskare att fiskar kan bli deprimerade och att de har olika personligheter.

- Många kanske inte betraktar fisken som ett jämbördigt djur. Men de har en hjärna som fungerar precis som vår hjärna gör. De är och beter sig som individer, det tror jag att det är många som inte har tänkt på överhuvudtaget, säger Svante Winberg, professor i fysiologi vid Uppsala universitet, i Vetenskapens värld.

En del fiskar är försiktiga till sin natur medan andra är mer benägna att ta risker. När forskare har utsatt försiktiga fiskindivider för nya händelser höjdes deras halter av stresshormoner mycket mer än när ”modiga” fiskar utsattes för samma sak.

Det finns även många studier som visar att fiskar reagerar på smärta och att deras beteende störs om de utsätts för det.

- En fisk kan också bli nedstämd, precis som människor, berättar Marco Vindas, forskare vid Norska universitetet för miljö- och biovetenskap i Oslo.

Forskare tror att anledningen till att vi ofta har svårt att se fiskar som jämbördiga med andra djur är att vi skiljs åt av en vattenyta.

- Vi förstår inte vad de upplever, och därför tror vi inte att de upplever så mycket. Fiskar saknar också den där gullighetsfaktorn. De är inte sälar eller delfiner eller söta små hundvalpar, säger Marco Vindas.

Kunskapen om att fiskar kan bli deprimerade, stressade och känna smärta gör att både fiskodlingar och olika sorters fiske sätts i ett annat ljus.

- Jag kan tänka mig att när mina barn blir vuxna så kommer de att kunna säga ”Men då gjorde man så här när man fiskade!” och så kommer det att vara helt vansinnigt. Men jag tror inte att fisket kommer att försvinna, utan att det kommer att bli bättre, säger Albin Gräns, zoofysiolog vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Programmet sändes i SVT den 17 maj.

MER LÄSNING