Bild
;
Tema: så mår haven

Magra torskar i Hanöbukten

Nästan en fjärdedel av torskarna i Hanöbukten är i dålig kondition. Det visar det provfiske som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utfört.

SLU har utfört provfisken i Hanöbukten sedan 2015 och har nu sammanställt resultaten. En tydlig tendens är att mängden stora fiskar minskar, särskilt när det gäller torsk.

- Under 2019 hade bara åtta procent av de torskar vi fångade en konditionsfaktor som klassas som hög och det innebär att fisken är mager och växer dåligt. I förlängningen påverkar detta i sin tur fiskens förmåga att reproducera sig, säger Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och projektledare för provfisket.

I det senaste provfisket hade hela 24 procent av de fångade torskarna en konditionsfaktor som klassas som låg, vilket är den högsta siffran under de fem år provfisket pågått. Forskarna kan inte säga exakt vilka orsaker som ligger bakom, men konstaterar att det dåliga tillståndet för kustfisken inte är unikt för Hanöbukten utan även gäller andra delar av södra Östersjön. Sannolikt handlar det alltså om en större och mer omfattande miljöförändring.

MER LÄSNING