Betydelsen av bakteriell underhållsrespiration och tillväxtrespiration för utveckling av kusthypoxi.

En ökning av syrefria områden samt en minskning av syre i kustnära områden har observerats i globalt under de senaste åren. Det leder till områden där inga fiskar och skaldjur kan leva. För att kunna motverka uppkomsten av syrebrist behövs ökad kunskap om fördelningen av syreförbrukning orsakat av tillväxt- och underhållsandning. Andning innebär att kolföreningar och syre omvandlas till energi. Alla levande djur i havet behöver energi för tillväxt men också för underhållande funktioner, vilket betyder att energin används till exempel för att ska kunna röra på sig, upprätthålla livsfunktioner och reparera skador. Resultaten i Kevin Vikströms avhandling från ett kustnära område i Östersjön visar att en minskning av närsalter, och därmed tillväxt, inte nödvändigtvis minskar syrekonsumtionen. Kevin Vikström föreslår därför ett nytt perspektiv på marin miljöförvaltning där underhållsandning måste beaktas.