Blåmusslor vid Limhamn

Området norr och söder om söder om Öresundsbron kallas för Limhamnströskeln, och har beskrivits som Nordeuropas största sammanhängande blåmusselbank.

Det finns indikationer på att blåmusslornas utbredning minskar längs västkusten, men tillståndet för musselbanken vid Limhamnströskeln är mindre känt. Den här rapporten beskriver en undersökning av blåmusslorna i det området.

Blåmusslornas kondition i Limhamnsfjorden var låg i jämförelse med andra studier av blåmusslor i Östersjön och Stora Bält. Men resultaten är sannolikt påverkade av tre faktorer (kopplade till att provtagning utfördes i början av december) som innebär minskad kondition: låg temperatur, begränsad födotillgång samt att blåmusslorna samlades in utanför fortplantningsperioden.