Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön

En handbok om hur det går till att restaurera blåstångsbälten i Östersjön.

Blåstången är central för livet i Östersjön och kallas ofta havets barnkammare. Den fungerar till exempel som bra skydd för småfisk och larver. Tångruskor i Östersjön växer långsamt och kan bli mycket gamla, kanske upp till 40 år. I maj och juni, under fullmånekvällar, släpper tångplantorna ut miljarder ägg och spermier i Östersjöns vikar, för att föröka sig. Trots mängden ägg är det få befruktade ägg som landar på en lämplig botten där de kan sätta sig fast och överleva.

Tidigare frodades blåstång på flera platser längs den svenska kusten. Övergödning, utsläpp av föroreningar eller annan mänsklig påverkan har lett till att blåstången har glesats ut eller helt försvunnit. Även om dessa problem idag har minskat på många platser så behöver blåstången hjälp på traven för att åter kunna etablera sig i områden där den försvunnit. Det är därför boken kommit till.

Handboken vänder sig främst till de som är engagerade i praktiskt marint restaureringsarbete vid exempelvis i landets kommuner och länsstyrelser.