Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema:

Ålgräs planteras runt Skånes kust

Skåne har stora bekymmer med erosion av sin utsatta kust. En av flera olika lösningar är att stabilisera sanden med hjälp av återplantering av ålgräs.

Ålgräs har tidigare varit betydligt vanligare i många grunda kustområden. Det växer på sandiga bottnar och dess stora rotsystem håller ihop bottensedimenten och bladen skyddar mot vågor.

I sommar ska projektet Life coast adapt, som drivs av Region Skåne, plantera ut ålgräs på flera håll utanför den skånska kusten.

- I slutet av maj börjar vi med att dyka och återinplantera ålgräs på flera ställen, säger Therese Jephson till Trelleborgs allehanda. Therese är marinbiolog och forsknings- och utvecklingsstrateg på Kommunförbundet Skåne.

- Detta är bara ett test och ett första steg i år, fortsätter hon. Men det finns medel för att fortsätta i större skala om det faller väl ut. Sjögräsängarna har minskat sin utbredning och blivit mindre och mindre. Nu ser vi om vi kan förstärka dem för att få en dämpande effekt på erosionen. Men oavsett blir det här en win-win, för de här ängarna är jätteviktiga områden för smådjur och fiskar i havet.

Andra delar i projekt är bland annat att skapa rev för blåstång att växa på, att ta bort hårda strukturer som bidrar till erosionen och att anlägga våtmarker och återställa sanddyner.

MER LÄSNING