Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: vårt ansvar

Regeringen på ålgräsets sida

Ett ärende om att skydda stora delar av de grunda vattnen runt Amundön i Göteborgs södra skärgård hamnade på regeringens bord efter att fastighetsägare överklagat. Regeringen menade att skyddet av de höga marina värdena var viktigare.

Tvisten om Amundön och den kringliggande skärgården inleddes 2018. Då valde kommunen att bilda ett marint naturreservat i området, bland annat eftersom där finns skyddsvärda miljöer som är viktiga för djurlivet, bland annat värdefulla ålgräsängar.

Dessa viktiga miljöer har minskat dramatiskt på västkusten under de senaste decennierna, vilket fått stora konsekvenser för havsmiljön. Ålgräset binder bottensedimentet med sina rötter, vilket minskar grumligheten i vattnet. Det tar också upp mycket näring och koldioxid vilket minskar övergödningen. Slutligen är dessa skyddande ängar en viktig uppväxtmiljö för fiskyngel.

Fastighetsägarna i området menade att deras mark och vatten borde undantas från reservatet, eftersom det inskränkte på äganderätten.

Regeringen valde att stå på havets sida. Det tackar vi för.

MER LÄSNING